A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа
"Міський центр професійного розвитку
педагогічних працівників"
Новодністровської міської ради

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист України» у 2021/2022 н.р. Методичні рекомендації щодо проведення заходів військово-патріотичного спрямування

Дата: 20.08.2021 09:25
Кількість переглядів: 195

Методичні рекомендації

щодо викладання предмета «Захист України» у 2021/2022 н.р.

Коноплянко Ю.Б.,

методист НМЦ виховної роботи

та позашкільної освіти

 

У Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу, тому незважаючи на те, чи будуть учні проходити у майбутньому  військову службу у Збройних Силах держави чи ні, до захисту своєї Вітчизни вони повинні бути готовими завжди.

Навчальний предмет «Захист України» вивчається у закладах освіти України відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, та є базовим навчальним предметом згідно Типової освітньої програми ЗЗСО III ст., затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408 (зі змінами).

Закладам освіти під час формування робочих навчальних планів за умови вибору предмета «Захист України» як профільного слід урахувати, що кількість годин на його вивчення має відповідати кількості годин, визначених у Типовому навчальному плані, передбачених на профільні предмети.

Метою навчального предмета «Захист України» є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання. Провідним методологічним підходом реалізації визначеної мети є запровадження компетентнісного підходу в освітній процес закладів середньої освіти з урахуванням ключових компетентностей як результату навчання.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних і виховних завдань:

- ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;

- усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;

- набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості;

- засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту України;

- підготовка учнів до захисту України, професійної орієнтації молоді до

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

 

  У 2021-2022 н.р. 10 класи будуть працювати за навчальною програмою «Захист України. Рівень стандарту» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020р. № 1377.

       Вивчення предмета в 11 класах у 2021/2022 н.р. буде проводиться за  програмами (рівень стандарту та профільний рівень), затвердженими наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407, відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від  29.05.2014  № 657.

 

 

11 класи (рівень стандарту)

 вивчення предмета в 2021/2022 н.р. проводиться за старою програмою, затвердженими наказом  МОН України від 23.10.2017 № 1407, відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від  29.05.2014  № 657.

Відповідно до навчального плану уроки проводяться: 11 клас: в першому семестрі (півріччі) - по 1,5 години на тиждень, а в другому семестрі - по 1 годині на тиждень та 18 годин відводиться на проведення навчально-польових занять (зборів) і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

За потижневого навантаження по дві години на тиждень: перший семестр 11 класу - по 2 години, другий семестр 11 класу - по 1,5 години на тиждень та 18 годин - на проведення навчально-польових занять (зборів) (програма для юнаків) і навчально-тренувальні заняття (дівчата). У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Навчальний предмет в обох випадках називається «Захист України» з уточненням «Основи медичних знань» для групи дівчат.

         Вивчення предмета «Захист України» юнаками та дівчатами проводиться окремо (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9- 444).

Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі. Проте, якщо у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за індивідуальними навчальними планами. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними переконаннями (за подачі відповідних документів) не можуть вивчати основи військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат.

Навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів у 11 класі наприкінці навчального року. 3-х денні (18 годин) навчально-польові заняття (збори) та навчально-тренувальні заняття проводяться на базах військових частин, військових комісаріатів, лікувально-оздоровчих установ, базових навчальних закладів та навчальних закладів. До їх організації та проведення залучаються обласні, міські/районні військові комісаріати та органи місцевого самоврядування.

Оцінювання учнів з предмета «Захист Вітчизни» здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (додається в програмі).

У залежності від матеріально-технічної бази освітнього закладу, професійної компетентності вчителя кількість годин програмового матеріалу може бути скореговано до 20% у межах розділу. Послідовність вивчення розділів та тем у межах вимог навчальної програми вчитель може коригувати самостійно.

Стрільба з автомата проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого військового навчального закладу), органом управління освітою і керівником закладу та дотримання заходів безпеки.

Вклад предмета у формування ключових компетентностей (додається в програмі).

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях несуть вчителі/викладачі предмета «Захист України».

 

 

11 класи (профільний рівень)

вивчення предмета в 2021/2022 н.р. проводиться за старою програмою, затвердженими наказом  МОН України від 23.10.2017 № 1407

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, рішення про розподіл годин для формування профілю з предмету «Захист України» приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу.

Відповідно до потижневого (календарного) плану з розрахунку 5 годин на тиждень уроки проводяться: 11 клас - по 5 години на тиждень протягом навчального року.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» також передбачається під час проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та Дня цивільного захисту.

10 класи (рівень стандарту)

вивчення предмета в 2021/2022 н.р. проводиться за новою програмою, затверджено наказом  МОН України  від 4.11.2020 №1377 

Програма предмета «Захист України» включає:

      -пояснювальну записку;вклад предмета у формування ключових компетентностей;

-очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та зміст навчального матеріалу; додатки.

Навчальна програма складається з двох тематичних планів, які вивчаються у закладах системи загальної середньої освіти впродовж 10 і 11 класів та під час навчально-польових зборів/занять (тематич­ний план №1) і навчально-тренувальних занять (тематичний план №2). У кожному періоді предмет вивчається за тематичними планами № 1, №2 окремо. Навчальний предмет при цьому в обох випадках називаєть­ся «Захист України» з уточненням «Основи медичних знань» для тема­тичного плану №2.

 Тематичний план №1 предмета «Захист України» передбачає вивчення учнями таких розділів:

Розділ I. Основи національної безпеки України.

Розділ II. Збройні Сили України на захисті України.

Розділ III. Статути Збройних Сил України.

 Розділ IV. Стройова підготовка.

Розділ V. Вогнева підготовка.

Розділ VI. Тактична підготовка.

Розділ VII. Прикладна фізична підготовка.

 Розділ VIII. Основи цивільного захисту.

 Розділ IX. Домедична допомога.

Тематичний план №2 предмета «Захист України» передбачає вивчення учнями таких розділів:

Розділ I. Основи медичних знань і домедичної допомоги.

Розділ II. Основи цивільного захисту.

Розділ III. Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного населення.

Розділ IV. Домедична допомога в бойових умовах.

Тематичний план №1 - вивчення предмета «Захист України» юна­ками та тематичний план №2 - вивчення предмета «Захист України» («Основи медичних знань») дівчатами. Тематичний план №1 можуть опа­новувати й дівчата, які виявили вмотивоване бажання, та за згодою їхніх батьків (опікунів). Тематичний план №2 можуть вивчати юнаки, які за станом здоров’я чи релігійними переконаннями не можуть опановува­ти тематичний план № 1 за умови подання відповідних медичних дові­док, довідок релігійних громад. Навчальна програма передбачає вивчення предмета обсягом не менше 1,5 години на тиждень (або 2 години за умови виділення 0,5 години з додаткових годин на окремі базові предмети).

Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист України» в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів є урок, що проводиться вчителем згідно з календарно-тематичним плануван­ням та навчальним планом, складеними відповідно до навчальної про­грами. Урок за обома тематичними планами починається з шикуван­ня, виконання гімну України, перевірки готовності класу до уроку. За тематичним планом №1 стройова підготовка проходить під час уроку, а також у вигляді стройових тренажів на початку уроку тривалістю 3-5 хвилин. Уроки предмета «Захист України» повинні мати практичну спрямо­ваність.

Оцінювання навчальних досягнень учнів (див. додаток 1) з предмета «Захист України» здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання на­вчальних досягнень учнів за рівнем засвоєння ними складових знаннєвого (теоретичні та теоретико-методичні знання) та діяльнісного (виконан­ня вправ, навчальних завдань) компонентів навчальної програми. Оцінка за виконання нормативу може враховуватися в сукупну оцінку за вико­нання контрольної вправи (елемента). При цьому оцінки за виконання практичних вправ, дій, алгоритмів, нормативів є пріоритетними під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Обов’язкова форма одягу для вчителя та рекомендована для учнів під час проведення занять з предмета «Захист України» (тематичний план №1) — військова (форма військових формувань України без знаків роз­різнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військо­вих формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права).

         Вивчення предмета «Захист України» юнаками та дівчатами проводиться окремо (відповідно до листа-роз’яснення МОН України від 09.10.2002 № 1/9- 444).

Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі. Проте, якщо у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за індивідуальними навчальними планами. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними переконаннями (за подачі відповідних документів) не можуть вивчати основи військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат.

Вклад предмета у формування ключових компетентностей (додається в програмі).

Практичне закріплення теоретичного матеріалу із розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільного захисту.

Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки потрібно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

-контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я;

-перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю;

-обов’язкова присутність медичного працівника;

-проведення розминки.                                             

     -під час здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.

Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.

Керівники закладів освіти зобов’язані вживати заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та досягати  їх суворого виконання.

Перед початком занять з предмета «Захист України» керівник закладу освіти зобов'язаний  особисто впевнитися, що для занять створено безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях несуть вчителі/викладачі предмета «Захист України».

10 клас  (профільний рівень)

 вивчення предмета в 2021/2022 н.р. проводиться за новою програмою, затверджено наказом  МОН України  від 4.11.2020 №1377 

Допризовна підготовка включає в себе розділи:

1.Військова підготовка:

  • Статути Збройних Сил України;
  • стройова підготовка;
  • вогнева підготовка;
  • тактична підготовка;
  • військова топографія;
  • військово-інженерна підготовка та зв’язок.

2.Військово-прикладна фізична підготовка.

            Закладам освіти під час створення робочих навчальних планів за умови вибору предмета «Захист України» як профільного слід урахувати, що кількість годин на його вивчення має відповідати кількості годин у Типовому навчальному плані, передбачених на профільні предмети.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, рішення про розподіл годин для формування профілю з предмету «Захист України» приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу.

Відповідно до потижневого (календарного) плану з розрахунку 5 годин на тиждень уроки проводяться: 10 клас - по 5 годин на тиждень протягом навчального року та 70 годин відводиться на проведення навчально-польових занять (зборів); 11 клас - по 5 години на тиждень протягом навчального року.

Проведення занять в польовому навчальному таборі.

Заняття доцільно проводити в два етапи: після Дня знань з метою вивчення вихованців, формування взводів (класів), підготовки до виконан­ня правил внутрішнього ліцейського розпорядку, вивчення основ військового етикету згідно з тема­тикою польових навчальних занять 10 класу (80 год); основні польові навчальні заняття слід проводити після закінчення навчання у 10 класі на базі чин­них військових частин протягом 14 днів згідно з тематикою занять. Бойові стрільби слід проводити під кінець зборів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо

проведення заходів військово-патріотичного спрямування

 

Підготовка до захисту рідної землі - обов'язок кожного громадянина

Протиправна з точки зору міжнародного права анексія Криму Ро­сійською Федерацією і воєнний конфлікт у Східній Україні стали для нашої країни серйоз­ним випробуванням її стійкості. Збройні Сили України та інші військові формування повинні комплектуватися мужніми, добре озброєними, навченими воїнами, патріотами своєї Батьківщини. Саме на заходах національно-патріотичного спрямування в освітніх закладах і формується сучасний світогляд  учнівської молоді. Військово-патріотичне виховання важлива складова національно-патріотичного виховання і потребує постійної уваги через ситуацію з війною РФ, яка розпочалася у 2014 році та продовжується по цей час. Потреба в захисті держави виникає в разі загрози або порушення незалежності та територіаль­ної цілісності.  

Підготовка до військової служби має за мету сформувати особу, здатну в процесі проходження військової служби оволодіти необхідними для сучасного воїна знаннями, уміннями та навичками. Одним з напрямів цієї підготовки є допризовна підготовка, яку проходить наша молодь під час вивчення предмета «Захист України».  Допризовна підготовка - це складова частина підготовки юнаків допризовного (до 18 ро­ків)  віку до військової служби.

Заняття предмета «Захист України» повинні мати високу виховну функцію, науковість, практичну спрямованість і зв'язок з життям, а випускники закладів освіти володіли критичним мисленням, уміли орієнтуватись у системі суперечливих цінностей, мали розвинуте почуття власної гідності, наполегливо досягали життєвої мети постійно удосконалювали свої  знання, уміння та навички щодо військової справи.       З метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді впроваджувати Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») українського козацтва, як систему військово-патріотичного виховання молоді, системи підготовки молоді до захисту Вітчизни.

Для методичного і педагогічного керівництва грою «Джура» в закладі освіти рекомендовано створити Раду консультантів із числа вчителів, викладачів, ветеранів військової служби, батьків, представників військкоматів, військових частин та військової кафедри – шефів навчальних закладів, медичних працівників, студентів вищих навчальних закладів. Головою ради є заступник директора з питань навчально-виховної роботи, а заступником голови ради і головним консультантом – вчитель предмета «Захист


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень